Shahrukh Khan - shahrukh khan at the ITV Studios - London, United Kingdom - Wednesday 31st July 2013

Shahrukh Khan