Picture - Rosario Dawson Washington DC, USA, Tuesday 22nd July 2008


Rosario Dawson Tuesday 22nd July 2008 helps introduce VoteLatino's 'Crash the Parties '08' campaign Washington DC, USA
Contactmusic