Kim Kardashian - Wednesday 3rd October 2012

Kim Kardashian, Sophia Pippen and Mason Disick Kim and Kourtney Kardashian take Sophia Pippen, Mason and Penelope Disick to the Children's Museum Miami, Florida - 03.10.12 (3 images)

Advertisement