Kim Kardashian - Friday 14th November 2008

Kim Kardashian, Kourtney Karashian Grand Opening of the Fontainebleau Miami Beach - Arrivals Miami Beach, Florida - 14.11.08 (2 images)

Advertisement