Picture - Kim Kardashian at Sundance Film Festival Park City, Utah, Saturday 19th January 2008


Kim Kardashian - Saturday 19th January 2008 at Sundance Film Festival Park City, Utah
Contactmusic