Picture - Kim Kardashian at Sundance Film Festival Park City, Utah, Saturday 17th January 2009


Kim Kardashian - Saturday 17th January 2009 at Sundance Film Festival Park City, Utah
Contactmusic