Kim Kardashian arrives at Zuma restaurant


Kim Kardashian Wednesday 16th May 2012 Kim Kardashian arrives at Zuma restaurant (2 Pictures)




Contactmusic