Zhang Yimou Movies


Zhang Yimou Filmography

Curse Of The Golden Flower

CURSE OF THE GOLDEN FLOWER

Directed by

Produced by , Zhang Weiping,

Screenwritten by Cao Yu, Zhang Yimou

Starring , , Chou Jay, Junjie Qin, Li Man,

Year - 2006 | Rated - R

Review by Chris Barsanti - 2.5 out of 5

Riding Alone for Thousands of Miles

RIDING ALONE FOR THOUSANDS OF MILES

Directed by

Produced by

Screenwritten by Zhang Yimou, Zou Jingzhi

Starring Ken Takakura, Shinobu Terajima, Kiichi Nakai

Year - 2006 | Rated - PG

Review by Chris Cabin - 3 out of 5

The House of Flying Daggers

THE HOUSE OF FLYING DAGGERS

Directed by

Produced by ,

Screenwritten by Feng Li, Bin Wang, Zhang Yimou

Starring , , ,

Year - 2004 | Rated - R

Review by Jeremiah Kipp - 4 out of 5

HERO

HERO

Directed by

Starring , , , , ,

Year - 2004 | Rated - PG-13

Review by byline1.gif - 4 out of 5

Hero (2002)

HERO (2002)

Directed by

Produced by ,

Screenwritten by Zhang Yimou, Li Feng, Wang Bin

Starring , , , , ,

Year - 2002 | Rated - NR

Review by Jules Brenner - 4 out of 5

The Road Home

THE ROAD HOME

Directed by

Starring , ,

Year - 2001 | Rated - G

Advertisement
Advertisement