Whitney Houston Movie Reviews
Whitney Houston Film / Movie Reviews

Sparkle

SPARKLE

2012, Review by Rich Cline

3 ouf of 5
The Princess Diaries

THE PRINCESS DIARIES

2001, Review by Pete Croatto

2.5 ouf of 5
The Bodyguard

THE BODYGUARD

1992, Review by Don Willmott

2.5 ouf of 5
The Bodyguard (1992)

THE BODYGUARD (1992)

1992, Review by Don Willmott

2.5 ouf of 5