Hikari Mitsushima Movies


Hikari Mitsushima Filmography

Hara-Kiri: Death of a Samurai

HARA-KIRI: DEATH OF A SAMURAI

Directed by Takashi Milke

Produced by ,

Screenwritten by Kikumi Yamagishi, Yasuhiko Takiguchi

Starring Ebizo Ichikawa, Eita, , , , Kazuki Namioka, , Hirofumi Arai

Year - 2012 | Rated - 18

Review by Rich Cline - 4 out of 5

Sawako Decides

SAWAKO DECIDES

Directed by Yuya Ishii

Produced by Mayumi Amano

Screenwritten by Yuya Ishii

Starring , , Kira Aihara, Shiro Namiki, Kotaro Shiga, Ryo Iwamatsu, Miyoko Inagawa, Toshiaki Inomata, Natsumi Suzuki

Year - 2010 | Rated - 12

Review by Rich Cline - 4 out of 5

Villain

VILLAIN

Directed by Lee Sang-il

Produced by Genki Kawamura

Screenwritten by Shuichi Yoshida, Lee Sang-il

Starring Satoshi Tsumabuki, Eri Fukatsu, , , Masaki Okada,

Year - 2010 | Rated - 15

Review by Rich Cline - 4 out of 5

Krakera: A Piece of Our Life

KRAKERA: A PIECE OF OUR LIFE

Directed by Momoko Ando

Produced by Sakura Momoyama, Keiko Watanabe

Screenwritten by Momoko Ando

Starring , Eriko Nakamura, Tasuku Nagaoka, Jyonmyon Pe, Ryu Morioka, Shogen, Ken Mitsuishi

Year - 2009 | Rated - 15

Review by Rich Cline - 3 out of 5

Advertisement
Advertisement