Picture - Hulk Hogan London United Kingdom, Monday 19th May 2014

Hulk Hogan - Hulk Hogan at BBC Radio 1 studios - London, United Kingdom - Monday 19th May 2014Contactmusic