Dj Kentaro Reviews

Dj Kentaro

Dj Kentaro Quick Links

Video Music Festival

Music Reviews, DJ Kentaro Live, Album and Single Reviews


DJ Kentaro - Contrast Album Review Album Review

Japanese DJ/Producer is a master turntablist and, if you've never seen him, you would be...