Dimmu Borgir Wednesday 16th April 2008 Dimmu Borgir and Weston Cage with his band Eyes of Noctum at the Grove Anaheim, California

Dimmu Borgir
Dimmu Borgir
Dimmu Borgir
Dimmu Borgir
Dimmu Borgir
Dimmu Borgir